+420 273 132 658 | nf-senior@email.cz
Dárce lásky – chci pomáhat

Dárce lásky – chci pomáhat

Děkujeme všem, kteří umožňují seniorům žít v domácím prostředí. Děkujeme všem dárcům, kteří jim péči v rodinném kruhu umožňují a přispějí na KONTO LÁSKA.


FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY

Finanční dar je možné poskytnout:

Bankovním převodem

Bankovní spojení: FIO
KONTO LÁSKA 2200190899 / 2010

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a adresu, na kterou Vám máme zaslat potvrzení a jako poděkování samolepku s naším logem. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Pro vystavení potvrzení o přijetí daru nám, prosím, na mail nf-senior@email.cz zašlete Vaše jméno, příjmení a adresu.

Odkaz v závěti

 U nás, na rozdíl od zahraničí, je odkázání dědictví závětí doposud opomíjeným způsobem darování za dobročinným účelem. V závěti může člověk ještě za svého života určit, jakým způsobem bude v případě smrti naloženo s jeho majetkem. Zemře-li člověk bez zanechání zákonných dědiců a zároveň nesepsal závěť, dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.

Věcné dary

Na provoz Nadačního fondu Firm4y – Senior je možné přispět bezúplatným převodem majetku i věcnými dary (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch) jako například knihy, výpočetní a kancelářská technika, nemovité prostory, bezplatná propagace apod. Pokud si budete v takovém případě přát uplatnit daňový odpis, je nutné stanovit peněžní hodnotu daru a sepsat darovací smlouvu.

Sponzorství (Reklama)

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je tedy chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Pokud máte zájem o propagaci Vaší firmy či cílenou inzerci na webových stránkách Nadačního fondu Firm4y – Senior, kontaktujte nás .