+420 273 132 658 | nf-senior@email.cz
Projekt láska

Projekt láska

Často řešíme prosby lidí o finanční pomoc v péči o své blízké, které nechtějí nechat v nemocnicích či LDN. Bohužel i přes různé sociální dávky nemají lidé, kteří se chtějí o své rodiče či prarodiče postarat, mnohdy šanci tuto situaci finančně zvládnout. Díky bezmoci, kterou jsme zažili při zjišťování možné pomoci, jsme se rozhodli pro vlastní projekt, který nabídne řešení této obtížné situace. Jeho název vznikl bez váhání. Projekt Láska v sobě nese vše, čím je pro nás rodina: láskou rodičů k dětem, láska partnerská a na sklonku života pak láska, kterou dávají děti zpět svým rodičům. Cílem našeho projektu je umožnit prožití všech životních etap v milující rodině.

Proč Projekt Láska?

Víte jak se starají rodiny o své staré členy v naší „vyspělé“ společnosti, v „zaostalých“ rozvojových zemích, u domorodých kmenů anebo v živočišné říši?

Naše „vyspělá“ společnost dospěla v péči o své rodiče a prarodiče do stádia, kdy se jich vlastně ani moc netýká. Rodiče či prarodiče často končí své životy v nemocnicích a domovech pro seniory. Těmto lidem chybí láska.

rozvojových zemích jsou lidé podstatně chudší než my. Staří však většinou bydlí se svými dětmi a vnoučaty. Lidé se o své rodiče starají a ti jim pomáhají s chodem domácnosti.

primitivních kmenů jsou lidí staršího věku nejváženější. K tzv. „stařešinům“ chodí lidé pro rady, zaujímají v kmenech čestné místo.

Příklady péče o staré členy smečky vidíme i u zvířat, například vlčí smečky se příkladně starají i o své staré členy, stejně jako sloni, šimpanzi a další. Mají velmi vysoké sociální cítění.

Jsme my lidé, žijící ve vyspělé společnosti, vyspělejší?

I u nás jsou rodiny, které chtějí o své blízké pečovat v domácím prostředí. Některé však, vzhledem ke své finanční situaci, bohužel tuto možnost nemají a jejich blízcí odcházejí osamoceni. Právě jim je určen Projekt Láska. Společně dokážeme lásku rodinám poskytnout, aby ji předali svým blízkým. Lásku předáváme i osamělým seniorům, kteří chtějí žít ve svém domácím prostředí a sami na vše finančně nestačí.

Budeme rádi, pokud si vyberete pro své charitativní příspěvky Projekt Láska. Za pomoc všem děkujeme.

Příběhy našich klientů:

Pomáháme již 12 let. Díky vaší podpoře si pan Petr může dovolit životně důležitou dýchací masku, pan Oldřich má (zatím) střechu nad hlavou. Hrozilo mu, že se stane bezdomovcem po propuštění z LDN, kde byl po doléčení covidu. Tím se na jeden den bohužel i stal. Pro oba hledáme pomoc i nadále, zatím mají jen to nejnutnější. Obrátili se na nás sourozenci z Rakovnicka, jejichž maminku (74) mají propustit po operaci domů z nemocnice, kde je velmi nešťastná. Chtějí se o ni postarat. Sami to však nezvládnou. Nemají prostředky na domácí hospic, který jediný má volnou kapacitu pro dojíždění do rodiny a zajištění potřebné péče. Obrací se na nás lidé, kteří jsou v zoufalé situaci ne vlastní vinou a kteří potřebují finanční pomoc bez zbytečných průtahů. Každý případ pečlivě prověřujeme a pokud můžeme, pomáháme co nejdříve. Pomáháme s láskou a všem dárcům děkujeme.

Pan Oldřich (nar.1959) je nyní v březnu 2021 převezen z covidového oddělení na LDN k doléčení. Má příspěvek 4060Kč jako podporu v nezaměstnanosti, který bude od dubna 3678Kč. Je v situaci, kdy po smrti manželky a po úrazu nastoupil delší pracovní neschopnost, následovala evidence na ÚP a ztráta bydlení. Snažíme se mu získat finance na úhradu kauce za bydlení a úhradu prvních nájmů, než bude schopný se sám postarat. Pan Oldřich život na ulici nezvládne. Sociální služba se zároveň snaží o získání bydlení v pečovatelském domě, to je však velmi zdlouhavý proces.

Pan Petr (61 let) má rakovinu a potřebuje částku 5.135 Kč na pronájem kyslíkové masky, kterou nutně potřebuje k dýchání a zajištění péče během měsíce ledna. Byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, proti tomuto vyřazení bylo podáno odvolání, které dosud nebylo vyřízeno. V důsledku vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání jmenovaný přišel o své příjmy-příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a podporu v nezaměstnanosti. Do ledna 2021 pobíral příspěvek na bydlení, který mu z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy nadále nebude vyplácen. Od února zůstal zcela bez příjmu. V lednu 2021 byla podána žádost o invalidní důchod. Jídlo mu zajišťuje charita. Přispíváme mu na kyslíkovou masku.

Paní Alena z Jeseníku (56let) se chce starat o svou maminku (85let), která je po operaci nepohyblivá. Aby jí mohla péči poskytnout, musí opustit práci, její manžel práci dlouhodobě nemá, žijí v nájemním bytě, jejich maminka také. Jedno dítě je od jara bez možnosti výdělku (krach firmy, propuštění), druhé studuje na VŠ. Pokud paní Alena opustí práci, celá rodina skončí na ulici. Pokud to neudělá, nepostará se o svou maminku, která chce být se svou rodinou a rodina to chce také.

Pan Karel z malé vesnice v Jižních Čechách (73let) – nemoc v pokročilém stádiu, je zcela bez příbuzných, chce zemřít doma. Nemá peníze na úhradu péče domácího hospicu, protože má nízký důchod a jeho zdravotní pojišťovna tuto péči neproplácí. Panu Karlovi jsme bohužel nepomohli, nedokázali jsme vybrat potřebnou částku.

Paní Eva z Prahy (85let) – celý život žije v činžáku v nájemním bytě, ke kterému má vztah, žila zde ještě se svou maminkou. Dům koupil majitel, který se rozhodl nájemníky vystěhovat. Zdražuje nájem, léta provádí rekonstrukci… Paní Eva bydlí v podkroví, bez výtahu se do bytu nedostane. Výtah nefungoval na podzim 2 měsíce, netekla teplá voda, apod. Paní Eva nemá peníze na zvyšující se nájem, její důchod stačí, i po příspěvku na bydlení, pouze na současný nájem. Nemůže si zaplatit ani cvičení, které potřebuje kvůli zhoršující se hybnosti kloubů. Tu způsobilo i její uzavření v bytě po dobu, kdy nejezdil výtah a nemohla ani na procházky. Obecní byt v této lokalitě není možné získat, do domova pro seniory nechce, chce zůstat doma. Paní Evě jsme zajistili právní poradenství, kdy má zatím na další 2 roky bydlení zajištěno. Sama by na právníka peníze neměla a firma by ji (i neoprávněně) vystěhovala.

Většina našich klientů potřebuje pomoci hned, mnohdy jim nezbývá více než měsíc života. Těmto lidem jsme schopni pomoc poskytnout okamžitě bez zbytečných průtahů.

Všem co nás podporují za tyto lidi děkujeme.