+420 273 132 658 | nf-senior@email.cz
Projekt láska

Projekt láska

Často řešíme prosby lidí o finanční pomoc v péči o své blízké, které nechtějí nechat v nemocnicích či LDN. Bohužel i přes různé sociální dávky nemají lidé, kteří se chtějí o své rodiče či prarodiče postarat, mnohdy šanci tuto situaci finančně zvládnout. Díky bezmoci, kterou jsme zažili při zjišťování možné pomoci, jsme se rozhodli pro vlastní projekt, který nabídne řešení této obtížné situace. Jeho název vznikl bez váhání. Projekt Láska v sobě nese vše, čím je pro nás rodina: láskou rodičů k dětem, láska partnerská a na sklonku života pak láska, kterou dávají děti zpět svým rodičům. Cílem našeho projektu je umožnit prožití všech životních etap v milující rodině.

Proč Projekt Láska?

Víte jak se starají rodiny o své staré členy v naší „vyspělé“ společnosti, v „zaostalých“ rozvojových zemích, u domorodých kmenů anebo v živočišné říši?

Naše „vyspělá“ společnost dospěla v péči o své rodiče a prarodiče do stádia, kdy se jich vlastně ani moc netýká. Rodiče či prarodiče často končí své životy v nemocnicích a domovech pro seniory. Těmto lidem chybí láska.

rozvojových zemích jsou lidé podstatně chudší než my. Staří však většinou bydlí se svými dětmi a vnoučaty. Lidé se o své rodiče starají a ti jim pomáhají s chodem domácnosti.

primitivních kmenů jsou lidí staršího věku nejváženější. K tzv. „stařešinům“ chodí lidé pro rady, zaujímají v kmenech čestné místo.

Příklady péče o staré členy smečky vidíme i u zvířat, například vlčí smečky se příkladně starají i o své staré členy, stejně jako sloni, šimpanzi a další. Mají velmi vysoké sociální cítění.

Jsme my lidé, žijící ve vyspělé společnosti, vyspělejší?

I u nás jsou rodiny, které chtějí o své blízké pečovat v domácím prostředí. Některé však, vzhledem ke své finanční situaci, bohužel tuto možnost nemají a jejich blízcí odcházejí osamoceni. Právě jim je určen Projekt Láska. Společně dokážeme lásku rodinám poskytnout, aby ji předali svým blízkým. Lásku předáváme i osamělým seniorům, kteří chtějí žít ve svém domácím prostředí a sami na vše finančně nestačí.

Budeme rádi, pokud si vyberete pro své charitativní příspěvky Projekt Láska. Za pomoc všem děkujeme.