+420 273 132 658 | nf-senior@email.cz
Dárce lásky – chci pomáhat

Dárce lásky – chci pomáhat

Děkujeme všem, kteří umožňují seniorům žít v domácím prostředí. Děkujeme všem dárcům, kteří jim péči v rodinném kruhu umožňují a přispějí na KONTO LÁSKA.

KONTO LÁSKA POMÁHÁ TĚM, KTEŘÍ BYLI VŠUDE JINDE ODMÍTNUTI.

UMÍME POMOCI PŘÍMO A OKAMŽITĚ.

3 srdíčkové samolepky s naším logem na auto zasíláme automaticky všem dárcům, kteří nám zašlou 500Kč a více.


FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY

Finanční dar je možné poskytnout:

Bankovním převodem

Bankovní spojení: FIO, transparentní účet:
KONTO LÁSKA 2200190899 / 2010

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a adresu, na kterou Vám máme zaslat potvrzení a samolepku s naším logem. Pokud tak neučiníte, máme za to, že si přejete zůstat jako anonymní dárce.

Pro vystavení potvrzení o přijetí daru nám, prosím, na mail nf-senior@email.cz zašlete Vaše jméno, příjmení a adresu. Mailem můžete zaslat také adresu pro zaslání samolepek.

Odkaz v závěti

 U nás, na rozdíl od zahraničí, je odkázání dědictví závětí doposud opomíjeným způsobem darování za dobročinným účelem. V závěti může člověk ještě za svého života určit, jakým způsobem bude v případě smrti naloženo s jeho majetkem. Zemře-li člověk bez zanechání zákonných dědiců a zároveň nesepsal závěť, dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.

Věcné dary

Na provoz Nadačního fondu Firm4y – Senior je možné přispět bezúplatným převodem majetku i věcnými dary (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch) jako například knihy, výpočetní a kancelářská technika, nemovité prostory, bezplatná propagace apod. Pokud si budete v takovém případě přát uplatnit daňový odpis, je nutné stanovit peněžní hodnotu daru a sepsat darovací smlouvu.

Sponzorství (Reklama)

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je tedy chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Pokud máte zájem o propagaci Vaší firmy či cílenou inzerci na webových stránkách Nadačního fondu Firm4y – Senior, kontaktujte nás .

Dárci, kteří přispějí finančním darem Projektu Láska, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Potvrzení, které slouží jako doklad o přijetí daru Vám rádi pošleme. Napište na nf-senior@email.cz a uveďte své jméno, příjmení a adresu, IČ nebo datum narození. Potvrzení Vám pošleme, jakmile Váš příspěvek dorazí na účet.

Žádáte-li potvrzení o přijetí daru, který byl zaslán složenkou přes Českou poštu, napište nám na email a zašlete naskenovanou kopii ústřižku složenky o zaplacení a Vaše datum narození.

Velice děkujeme všem, kteří se rozhodli pomoci finančním darem Projektu Láska. Velice si toho vážíme.

Nadační fond Firm4y -senior